ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ ဆိပ္ကမ္းတြင္းထားရွိသည့္ကားမ်ား အား ရက္ (၆၀) ေက်ာ္ပါက ေလလံ စာရင္းထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ကာ ယာဥ္ ပုိင္ရွင္မ်ားမွလည္း လ်င္ျမန္စြာထုတ္ ယူလာၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ရက္ (၆၀) ျပည့္ရန္ ရက္အနည္းငယ္အလ

ေနာက္ဆံုးရသတင္း

Pages

CIF  တန္ဖုိးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တြင္ မပါရွိေသာ ရွားပါးကားအမ်ဳိး အစားမ်ားတင္သြင္းလိုပါက တန္ဖိုး သတ္မွတ္ေပးရန္ စီးပြားကူးသန္း၀န္ ႀကီးဌာနသို႔တင္ျပႏုိင္ကာ OSS အဖြဲ႔ မွ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္...
ေအာက္တိုဘာလတြင္း၌ အပ္ႏွံ မႈလက္ခံမည့္ (၂က) အကၡရာကား ေဟာင္းမ်ားမွာ (၆၂-၆၃) သိန္းခန္႔ ျဖစ္လာၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္သြက္လာ ေၾကာင္းသိရသည္။ ဇုန္ကားေဟာင္း မ်ားမွာ (၄၂) သိန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေနကာ Show-...
(၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ စလစ္ကပ္ ကားမ်ားအား အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပး ေသာ္လည္း (၂၀၁၅) ခုႏွစ္တြင္ Free Permit တင္သြင္းေသာ ကားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အခြြန္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ ၿပီး (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ မတ္လအထိသာ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္...
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿပိဳင္ကားအ သင္း MMSA ၿပိဳင္ကား Organization  တြင္ပါ၀င္ထားေသာ Group (၉) ဖြဲ႔ ရွိၿပီျဖစ္ကာ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းလုိက္ပါက အသင္း သားဦးေရ (၁၅၀) ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေၾ...
စက္တင္ဘာ လကုန္ရက္ပုိင္း တြင္ ကားတင္သေဘာၤ (၄) စီး ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းသို႔ေရာက္ရွိကာ ကားအစီး ေရ (၁၀၀၀၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ဆိုက္ ေရာက္လာေသာ ကားအစီးေရမ်ားမွာ တိုက္ေၾကပါ ^မပါ...

Pages

ကာတြန္း
သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား

Football Links

Volume-3-Issue-41

Contact Form

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Auto World Journal မွသတင္းအခ်က္အလက္ေဆာင္းပါးမ်ား ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ မိမိသေဘာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ေတြ႕ရိွပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။