ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္း ကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ေသာယာဥ္မ်ားအား တစ္ေနရာတည္း၌

(၂၀၁၄) ခုႏွစ္အတြင္း က်န္ရွိ ေသာ လက္က်န္ကားေဟာင္းမ်ားကိုသာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကာ

ဇန္န၀ါရီ (၇) ရက္ေန႔မွစတင္ ကာ မဂၤလာေစ်းႏွင့္ တာေမြငါးခြဆံု ႏွစ္ေနရာအား အထူးယာဥ္ေၾကာရွင္း လင္းေရးအေနျဖင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ ဖြဲ႔အင္အား (၁၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲ ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ၌ ရာခုိင္ႏႈန္း (၆၀) ခ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လိပ္စာျဖင့္ ကား တင္သြင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ကား ပါကင္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္ သျဖင့္ ကားတင္သြင္းသူမ်ား အဆင္မ ေျပေသာေၾကာင့္

(၂၀၁၅) ခုႏွစ္အတြက္  CIF တန္ဖိုးစာရင္းမ်ား မထုတ္ျပန္ေသးဘဲ တင္ျပလာသည့္  Invoice အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံမည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္း၌

ေနာက္ဆံုးရသတင္း

Pages

(1300 CC) ႏွင့္ (1500 CC) ရွိ Probox ႏွင့္ AD Van မ်ားမွာ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္အတြင္းက Free Permit ျဖင့္ တင္သြင္းမႈမ်ားျပားၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ Probox ကားမ်ားအား အ၀ယ္လိုက္ေနေၾကာင္း လိႈင္ဘာတာ ရွိ...
ကားပါကင္ရွိေၾကာင္းေထာက္ ခံခ်က္ေတာင္းယူ၍ လုပ္ငန္းသံုးတြင္ Light Truck ကားအထိ သတ္မွတ္ ေၾကညာေပးထားေသာ္လည္း (၃) တန္အထက္ Heavy Truck ကားႀကီး မ်ားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ေထာက္ခံ ခ်က္လိုအပ္ျခင္းရွိ ^မရွိကုိ...
ဇန္န၀ါရီ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္ ကာ ကားတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္မ်ား ျပန္ လည္စတင္ရာတြင္ ကားပါကင္ ေထာက္ခံခ်က္ေတာင္းခံရမည့္ အဆင့္ပုိလာျခင္းေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ ထားသူနည္းပါးကာ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္ ကားေဟာင္းစလစ္အတြက္သာ ေလွ်...
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသည္ပုိ႔ ေဆာင္ေရးတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳ ၍ ယာဥ္စီးခေပးျခင္းစနစ္ Speed Kyat ၀န္ေဆာင္မႈအား   ကစၥပနဒီ Express Limited မွ   မၾကာမီစတင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ...
(၂၀၁၄) ခုႏွစ္အတြင္း ဒီဇင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔အထိသာ ကားပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳၿပီး ရပ္ဆိုင္းျခင္း ေၾကာင့္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားျပား ခဲ့ေၾကာင္း ကားေလာကအတြင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ...

Pages

ကာတြန္း
သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား

Football Links

Volume-4-Issue-5

Contact Form

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Auto World Journal မွသတင္းအခ်က္အလက္ေဆာင္းပါးမ်ား ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ မိမိသေဘာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ေတြ႕ရိွပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။