စက္တင္ဘာ ဒုတိယပတ္ အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ေရးေကာ္မတီအခြန္ဌာနမွ ဘုရင့္ ေနာင္ပြဲ႐ံုႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နား စခန္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ၫႊန္ ၾကားခ်က္မ်ာ

စက္တင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔၌ အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဥပေဒအရ အခန္း (၇) ရွိ ၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၌ ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္အမ်ဳိးအစား၊ ထုတ္လုပ္သည့္ ခုႏွစ္ႏွင့္ အေရအတြက္သတ္မွတ္ျခင္း

(၁၉၆၄) ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအား ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပန္လည္ ေရးဆြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ စက္တင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (၁၉၆၄) ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ေမာ္ေတာ္

ယာဥ္အုိ  ယာဥ္ေဟာင္းအပ္ အစားထုိး တင္သြင္းကာ ခရီးေ၀း ေနရာမ်ားသုိ႔ ေျပးဆြဲေနသည့္ မီနီ ဘတ္စ္မ်ားႏွင့္ စီးတီးဘတ္စ္ကား မ်ားအတြက္ CNG အသံုးျပဳခြင့္ တိုး ျမႇင့္ေပးထားရာ မီနီဘတ္စ္ကားမ်ား အတြက္ စက္တင္ဘာလကုန္

ကားပါကင္  ေထာက္ခံခ်က္ ေတာင္းယူရာ၌ ကားအမွန္တကယ္ ၀ယ္ယူမည့္သူ ဟုတ္မဟုတ္ကုိပါ ၾကပ္မတ္စိစစ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရမွ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသုိ႔ ထပ္မံၫႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိ

ေနာက္ဆံုးရသတင္း

Pages

နယ္စပ္မွ  ကားတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေသာ  ျမ၀တီေဒသ တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္းမွ တရား၀င္တင္ သြင္းခြင့္ရထားေသာ  Single Cab, Smart Cab ႏွင့္ အန္စာတံုး ကား အမ်ဳိးအစားမ်ားကို စုၿပံဳ၀ယ္ယူေလွ...
လက္ရွိေရးဆြဲေနေသာ Auto-mobile Policy တြင္း၌ ႀကံ႔ခုိင္မႈ၊ အရည္အေသြး၊ လံုၿခံဳေရးစသည္ျဖင့္ အာဆီယံအဆင့္ စံႏႈန္းရွိကားမ်ား တင္သြင္းထုတ္လုပ္ရန္ ေရးဆြဲေနၿပီး တုိင္းျပည္၏စီးပြားေရး၊ ျပည္သူ၏ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေင...
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ မူ၀ါဒမ်ားေျပာင္း လဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ေရမ်ားစြာ တင္သြင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း (၇၀) ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၌သာရွိေနၿပီး ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျ...
ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမွBRT စနစ္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ တြင္းပါ၀င္ရန္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ အဆိုျပဳထားေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအမ်...
ျမန္မာ့ေရႊ အေခါက္ေစ်းသည္  ဇူလုိင္ (၆) ရက္ေန႔၌တစ္က်ပ္သားလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၇၃၇၅၀၀) ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ရက္မ်ားတြင္ တစ္က်ပ္သား လွ်င္ ေငြက်ပ္ (၇၃၇၀၀၀) ရွိၿပီး အနည္း ငယ္ ေစ်းျပန္လည္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။...

Pages

ကာတြန္း
သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား

Football Links

Volume-4-Issue-38

Contact Form

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Auto World Journal မွသတင္းအခ်က္အလက္ေဆာင္းပါးမ်ား ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ မိမိသေဘာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ေတြ႕ရိွပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။