ႏို၀င္ဘာ (၂၉) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၃၀) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အေနာ္ရထာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဘတ္စ္ကား

Free Permit ျဖင့္ ကားတင္ သြင္းျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ မည္ကုိ စိုးရိမ္ေသာကုမၸဏီအခ်ဳိ႔

ေနာက္ဆံုးရသတင္း

Pages

ေျမဧက (၂၀၀) ေက်ာ္ က်ယ္ ၀န္း၍ ကားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား၊ အလုပ္႐ံုမ်ားပါ၀င္မည့္ Automobile Complex    တြင္ အေ၀း ေျပးကုန္စည္အသင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ကား အသင္းတို႔ ပါ၀င္ရန္ေသခ်ာၿပီျဖစ္ ေၾ...
ေျမဧက (၂၀၀) ေက်ာ္ က်ယ္ ၀န္း၍ ကားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား၊ အလုပ္႐ံုမ်ားပါ၀င္မည့္ Automobile Complex    တြင္ အေ၀း ေျပးကုန္စည္အသင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ကား အသင္းတို႔ ပါ၀င္ရန္ေသခ်ာၿပီျဖစ္ ေၾ...
လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ မွန္သမွ် သည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန တြင္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ျပဳလုပ္ရန္လို အပ္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုိ႔ ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန (ပုိ႔ ^ဆက္) တြင္ စက္တင္ဘာလထိ လုပ္...
(၂၀၁၂) ခုႏွစ္မွစ၍ ယာဥ္အုိ ယာဥ္ေဟာင္းလဲလွယ္ေရးစနစ္က်င့္ သံုးခဲ့ရာတြင္ အပ္ႏွံၿပီး ျပန္လည္ အစားထုိးတင္သြင္းယာဥ္မ်ားအတြက္ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (က.ည.န) ၏ ယာဥ္မွတ္...
နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တင္သြင္း သည့္ ပစ္ကပ္ကားမ်ားႏွင့္ ေရ ေၾကာင္းမွ သေဘာၤျဖင့္တင္ေဆာင္လာ သည့္ ပစ္ကပ္မ်ားယွဥ္ပါက က်ပ္ (၁၀) သိန္းႏွင့္ (၁၅) သိန္းၾကားကြာ ဟလာေၾကာင္း ပစ္ကပ္ကားမ်ားသာ သီးသန္႔ေရာင္းခ်ေသာ...

Pages

ကာတြန္း
သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား

Football Links

Volume-3-Issue-48

Contact Form

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Auto World Journal မွသတင္းအခ်က္အလက္ေဆာင္းပါးမ်ား ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ မိမိသေဘာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ေတြ႕ရိွပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။